Miljøfyrtårn

Espira Rubbestadneset ble sertifisert som Miljøfyrtårn høsten 2010 og resertifisert høsten 2013.

Miljøarbeid inngår som en naturlig del av arbeidet i barnehagen.

Vi har satt oss noen mål i forhold til arbeidet med miljøfyrtårn:

 •  Barna skal ta aktivt del i boss-sortering i barnehagen.
 • Vi skal redusere avfallsmengden.
 • Vi skal skape gode holdninger i forhold til å redusere energiforbruket.
 • 0-2 år: Barna skal få kjennskap til ordet «boss», og hva dette er.
 • 2-4 år: Barna skal få kjennskap til hva vi kaster, og hva det kan bli til.
 • 4-6 år: Barna skal fordype seg innenfor et av temaene papir, glass eller bio.

Tiltak:

 • Vi skal benytte resirkulerbart materiale i formingsaktiviteter.
 • Samlinger/tilrettelagte aktiviteter rundt temaet «boss».
 • Gode rutiner i forhold til å slukke lyset i rom vi ikke bruker
 • Barna skal delta i ”Redd regnskogen prosjekt” (Bretting av kartonger).
 • Barna skal besøke en ”miljøstasjon”.
 • I barnehagen prøver vi også å være bevisst når vi gjør innkjøp. Der det er mulig benytter vi leverandører som er miljøsertifiserte.
 • Vi oppfordrer alle til å ta del i arbeidet med å gi barna gode haldninger i forhold til å ta vare på miljøet vårt!

 

Personvern og cookies