Barnegrupper

Espira Rubbestadneset er delt inn i 4 avdelinger. Vi har plass til ca. 90 barn i alderen 0-6 år (tallet på barn vil variere noe ut fra hvor mange som til en hver tid er under 3 år.)

Avdelingene våre heter Gullsteinane, Mimitrolla, Sommerfuglane og Såpeboblene.

Alle avdelinger har barn fra 0-6 år. Tanken bak denne organiseringsmodellen er:

  • Store og små barn lærer av hverandre i lek og aktivitet.
  • Store og små lærer å ta hensyn.
  • Søsken får gå sammen.
  • Barna får gå på samme avdeling gjennom hele barnehagetiden.
  • Barna får et mangfold av venner.
  • Barna er gode språkmodeller for hverandre.
  • Barna utvikler/lærer empati i naturlige situasjoner.
  • Gode vilkår for overføring av barnekultur.

For å ivareta progresjon og gi barna opplevelser i mindre grupper samarbeider avdelingene. Inndelingen av grupper skjer etter alder, f.eks. turer, bruk av Rubbhallen, Skolespira, småbarnssamling, lekegrupper, utelek.

 

 

Personvern og cookies