Mumitrolla

På Mummitrolla går det 20 barn i alderen 1-6 år.

Me ynskjer at alle borna skal få gode venner og leikekameratar. Barna skal ha trygge og gode rammer rundt seg der dei kan oppleve meistring og samspel saman med andre.

Me vil at dagane våre skal vere prega av aktiv og god leik, der barna er med på å bestemme innhaldet.

Målet vårt er at både barn og foreldre skal kjenne seg velkomne og oppleve at barna blir tekne godt vare på.

 

 

Personvern og cookies