SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

I Espira Rubbestadneset ønsker vi at Skolespirene skal;

  • Få en positiv holdning til skole og det å lære.
  • Utvikle interesse for rim og regler, sang  og tekstskaping.
  • Få øvelse i å lytte, snakke etter tur og være konsentrert over tid.
  • Øve opp evnen til å ta imot og utføre beskjeder.
  • Øve på å holde oppmerksomheten mot en aktivitet uten å forstyrre hverandre.
  • Etablere positive lekerelasjoner til framtidige klassekamerater.
Personvern og cookies